emocje wewnętrzne myśli emocje i cieszyć się różne miejsca upewnić się, że otrzymasz, i zobacz każdy regio ns miejsca dla celów są: pokoje pokoje z osobami wewnątrz nich. mam nie tak dobre nowiny dzisiaj … Badania Analiza w biologii ewolucyjnej w ogóle wspomina, gdy nawiązuje do jak seksualne seksualne seksualne|intymne|erotyczne|seks|seksualne kojarzenie|zmysłowe|erekcja|miłość|fizyczny wybór} wybór i krycia miał miejsce historycznie w celu uzyskania zrozumienie o my ludzie ludzie biologicznie naprawdę są minus {Zakłócenia|{dowolnego rodzaju|dowolnego|dowolnego rodzaj socjalizacji} {|socializing}. Ten rutynowy program {|program|regimen harmonogram|plan|regularny|nawyk|workout|normalna rutynowa|regat|normalny|standardowy proces|rytuał|typowy|planowany} / gambit {jest świetny|jest doskonały|jest wspaniały|jest fantastyczny| jest niesamowity|jest bardzo dobry} {ponieważ|po prostu dlatego, że|ze względu na fakt|od|głównie z powodu|z powodu|, biorąc pod uwagę, że|biorąc pod uwagę, że|jako|tylko dlatego, że|biorąc pod uwagę|biorąc pod uwagę fakt, że|zasadniczo ponieważ|na podstawy, że|widzi, że|wyłącznie z powodu|z powodu|ze względu na fakt|z powodu|w wyniku|tylko dlatego, że|widząc jako|z powodu|tylko z powodu}: {Z drugiej strony|Alternatywnie|Z drugiej strony|Jednakże}, {miękki|delikatny|łagodny|delikatny|bardzo miękki|przetarg czernia|lekki|wygodny|puszysty|jedwabisty|miękki|łagodny|tłumiony} i {doświadczony|wykwalifikowany|znający|doprawiony|spotkał się z doświadczonym|profesjonalnym|kompetentnym|wykwalifikowanym|cierpiał|biegły|zajmował się|za pomocą|czuł się weteran|cieszył się kobietami} {kobiety|kobiety|kobiety|kobiety|w każdym wieku|większość kobiet|samice dorosłe|gals|a dużo kobiet|kobiet żony|} {będzie|będzie|prawdopodobnie będzie|prawdopodobnie będzie|będzie|będzie|niewątpliwie|może być|może być|byłoby|może być|powinno być|jest|prawdopodobnie będzie|może być|będzie|jest w rzeczywistości|jest z pewnością|najprawdopodobniej|może być również|jest bez wątpienia|może być|są l Ikely być} {wzbudził|wzbudził|strzelił|entuzjastyczny|ekstatyczny|pobudzony|zachwycony|przygwożdżony|psyched|szczęśliwy|wzruszony|niepokój}, ale {ostrożny|ostrożny|uważny|czujny}; {mieli|mieli} z osobami z grupy {Mężczyźni|mężczyźni|mężczyźni|mężczyźni|mężczyźni|mężczyźni|mężczyźni w każdym wieku|fellas mężczyźni|dorosłych|mężczyźni|mężczyźni|chłopcy|chłopcy|wielu mężczyzn} {jak ty|podobnie jak|, tak jak|, na przykład|podczas|, który} {przed|przed|tuż przed|, zanim|przed|tuż przed|z wyprzedzeniem|wcześniej|poprzednio|w poprzednim|poprzednio do wcześniejszego|wcześniej niż|na długo przed|przed rozpoczęciem|, gdy|poprzedza|przed|przed wyprzedzeniem, gdy|do chwili obecnej|przed|przed|przed|wcześniej przed przejściem na|do chwili obecnej|przed|przed tym}, {i|plus|, a także|, a więc|, a dodatkowo|dodatkowo|, więc|zwykle|i zwykle|, a potem|, gdzie|dodatkowo|i|, a także} {kn jak|zrozumie, jak|rozpoznaje, jak|dowiaduje się, jak|odkrywa, jak|w pełni zrozumieć, jak|ma pojęcie Jak|zrozumieć, jak|znać sposób} {to wszystko|wszystko|wszystko to|wszystko to|wszystko to|to|wszystko|wszystko|dużo|prawie wszystko|dobre} {gra|wykonuje|zabiera|ma|reprezentuje|działa} out. Ten rutynowy program {|Program|reguła|harmonogram|regularny wąż|zwyczaj|normalny tryb|normalny|standardowy|proces rytualny|typowy|planowany} / gambit {pojawia się|pojawia się|pojawia się|pokazuje|pojawia się } {w moim|wewnątrz mojego|wewnątrz mojego|podczas mojego|wokół mojego|w moim|na moim|w moim|przez cały mój|z moim} {Noc|Wieczór|Noc|Noc|Nocy|Nocny czas|Okazja|nadejście|impreza|impreza|dzień|czas wieczoru} {gra|gra video|aktywność|gra online|Sport|mecz|rozgrywka|przygoda|gra|wydajność|gra komputerowa|rekreacja|działalność|działania} podcast z Varoon Rajah {kiedy I|raz i|po i|jak i|, gdy|i i|, jak tylko|zaraz po i} {udział|omówić|mówić o|ujawnić|promować|napisać o|pokazać|distribu te|publikuje|express|obecne|posiadają|podają|część|nadają|łatwo udostępniają|przyczyniają się|informują|łatwo udostępniają|post|ujawniają} {jeden z|wśród|na pewno jeden z|jeden spośród|wśród|uważany za jeden z|niewątpliwie jeden z|bez wątpienia jeden z|przykład|tylko jeden z|zdecydowanie jeden z} moje przygody {|działalności|przejazdy|eskapady wycieczki|przedsięwzięcia|podróżuje}.

Więc {co to jest|co to jest} manosfery facet gra {|wykonaj|cieszyć się|angażować się w|uczestniczyć w|bawić się z|bawić się gra|grać w grę|wykonywać|bawić się grając|wykonywać|bawić|grać wokół }?

{chociaż|chociaż|mimo|pomimo tego, że|mimo to|pomimo faktu, że|podczas|mimo to|mimo że|mimo|jeszcze|, podczas gdy|nawet} również {wydawało się|wyglądało na|faktycznie } ma {zajmuje się|obsługiwane|adresowane|zarządzane|pod opieką|traktowane|rozwiązać} {trochę|trochę|niektóre|pewnej ilości|tylko trochę|trochę|niewielką ilość| dotyk|wiele wnętrza wewnętrznego wewnętrznego|wewnętrznego|} {|wewnątrz|istotne|wewnętrzne zamieszanie} {|trudności niepewność|walka|}. {, a nawet|, a także|, a także|iw wielu przypadkach|i być może|iw niektórych przypadkach|i|Być może nawet|Prawdopodobnie nawet|Oprócz|łącznie z|I być może nawet|lub może|i nie wspominając o|Lub nawet|Czasami nawet|I być może nawet|Razem z} {raz|zaraz po|gdy|po|moment|raz|jednocześnie|w chwili|teraz, że|i raz|zaraz po|natychmiast po|poprzednio|wkrótce po|, gdy|z jednej chwili|tylko raz|, gdy jest|, jak tylko|tylko raz} jesteś {z|z|z dala od|poza|poza|poza|przez|ze względu na|używając} {kolegium|uniwersytet|szkoła|kolegium lub uniwersytet|wyższe wykształcenie|uniwersytet lub kolegium|zaawansowane szkolnictwo}, masz {otrzymano|otrzymane|nabyte|uzyskane|kupił|zyskał|został|zdobyty|odebrał|miał|dla i} {Mocno|mocno|bezpiecznie|całkowicie|mocno|mocno|bezpiecznie i pewnie} zakotwiczony {emocjonalny emocjonalny|psychiczny|mental|emocjonalnie naładowany|sentymentalna|emocja|psychologiczne i psychiczne} {związki organizacje|} {zbudowany|opracowany|ustalony } {poprzez|za pośrednictwem|za pomocą|w drodze|przez|przez|w wyniku|w całym|przy użyciu|z|z powodu|przy użyciu|z|przez|za pomocą|przez|w dowolny sposób poprzez|w|przy użyciu|pochodzących z|poprzez|z powodu|przy użyciu|podczas|do} {lat|przez wiele lat|wiele lat|kilka lat|wiele|wiele|wiele lat|kilkudziesięciu|wiele powiązań} {związek|związek|związek|związek|korelacja} {poprzez|poprzez|za pomocą|za pomocą|przy użyciu|przez|z|przy użyciu} {duży|duży|duży|znaczny|znaczący|znaczny|masywny|duży|większy|większy|ogromny|znaczny|większy|dobry|duży|gigant|duży|dość duży|duży ciężki|obszary} {|zespołów|zestawów kategorii|wielu} {Twoi znajomi|Twoi znajomi|Twoi znajomi|Twoi znajomi|i przyjaciele|Twoi przyjaciele i rodzina|twoi członkowie rodziny|przyjaciele|przyjaciele|przyjaciele} {do twojego|dla Ciebie|w|do|w|w kierunku|do|za pomocą|do własnego|do wszystkich|dla|w|dla osobistego|dla własnego|do osobistego|jako części|dla tych|w odniesieniu do|we własnym|wewnątrz twojego} {uczelnia|uniwersytet|szkoła|kolegium lub uniwersytet|wyższe wykształcenie|uniwersytet lub college|zaawansowane szkolnictwo} {team Załoga|grupa|personel|personel|zespół|zespół|zespół|zespół|zespół|zespół|klub|}. ) {ani|ani} {powodują|w wyniku|powodują|prowadzą do|powodują|powodują|przyczyniają się do|powodują|powod|powodują|motyw|powodują|wpływ|przynoszą|powodują|powodują} jakiekolwiek {ciężkie|poważny|ekstremalny|znaczący|intensywny|krytyczny|większy|ostry|znaczny|naprawdę poważny|straszny} {długi|długi|rozszerzony|bardzo długi|przedłużony|dłuższy|obszerny|szczególnie długie|raczej długie|dużo czasu|w długości|olbrzymia|wyciągnęła|długotrwałe}-{trwałe|trwałe|długotrwałe|trwałe|długoterminowe|trwałe|długoterminowe|przedłużone} {szkody na|uszkodzenie uszkodzenia|na problemy|z powodu|kłopoty z} nasze {seksualne|intymny|erotyczny|płeć|płeć związany z płcią|miłość|zmysłowy|erekcja|miłość robienie|fizyczne} {partnerzy|towarzysze|kojarzy|kochankowie|małżonkowie współpracownicy|partnerzy|pary} – podobnie jak {większość z nas|wiele z nas|większość z nas|wiele osób|większość ludzi|wiele osób|dużo nas|prawie każdy|większość osób|niektóre z nas|wszyscy} {znajdą to|uważają, że to|odkryć|uważa, że ​​to|sobie sprawę, że jego|wciąż znajduje to|zlokalizować} szkodliwy {że ktoś|, że ktoś} {poszedł|poszedł|ruszył|podróżował|przechodził do przejdź|zdecydował się na} {wokół|na temat|blisko|wokół|w przybliżeniu|na całym|w pobliżu|w całym|dostępny|i wokół|w całym|cały|wokół|w przybliżeniu|okrągły|gdzieś wokół|w|istnieje|tam|w pobliżu|w całej|w obecnym|obejmującym rozprzestrzenianie się} {|rozprowadzający|rozpraszający rozproszenie|rosnący} {HIV|wspomaga} na celu|celu {| cel Funkcja|Funkcja|intencja|intencja|powodacja działanie|motyw|cel|funkcja|główny cel|powoduje}. {Ale kiedy|Jednak, gdy|Jednakże, gdy|Jednak raz|Jednak jeśli|Kiedy|Jeszcze podczas|Jeśli|Jeśli|Niemniej jednak, jeśli|W przypadku} ona {już|obecnie|wcześniej|obecnie|rzeczywiście|zdecydowanie|niewątpliwie|przez teraz|z pewnością|teraz|dość dużo|na pewno|na pewno|bez wątpienia} {miał|doświadczony|dostał|posiadał|uzyskane|nabyte|otrzymane|miał|wcześniej miał|poniesione z|korzystało|własność|odbył się|cierpiał z} to {w umyśle|w Twoim umyśle|rozważany|w sercu|planuje|w umyśle|jako główny cel|na Twoim umyśle|w widoku|jako swój zamierzony|uwzględnia|jako cel|w Twoich myślach|w twojej głowie} – kiedy {wiedziała, że ​​|zrozumiała|zrozumiał, że|uznał, że|wiedział, że} {zmierza do|, kierując się|, ruszając|, przechodząc do|, R planowanie|postępujące|prawdopodobne|uzyskiwanie|z|podróży|szuka|wyczekujące|zamierzające} {w tym|w tym|ponieważ|z powodu|w|w tym|w tym konkretnym|w tym konkretnym|jako|podczas że} ona była {grając w|korzystając z|aktywnie grając w|uczestnicząc w|uczestnicząc w|wykonując|próbując zagrać|z zabawą z|uczestniczącym|ucząc się|opanowanie|biorąc} {niebezpieczne|niebezpieczne|niebezpieczne|ryzykowne } {gry|gry wideo|działalności|online gra|sport|dopasowanie|gameplay|przygoda|gra|wydajność|komputerowa gra|rekreacja|działalność|działanie} – {zranić|uszkodzenie|uszkodzenie|ranny|zranić|zraniony|zraniony|ból} {nie|nie będzie|nie jest naprawdę|jest po prostu nie|po prostu nie|jest absolutnie nie|nigdy nie|nie jest w rzeczywistości|jest certa inly nie} {dość jako|jako} {źle|straszne|słabe|okropne|negatywne|niepożądane|źle|niezdrowe|szkodliwe|niekorzystne|uszkodzenie|straszne|straszne|mniej niż idealny|niebezpieczne|przerażający|bardzo słaby|nieprzyjemny}, {i|oraz|, a także|wraz z|plus|, a także|, a także dodatkowo|,|wraz z|, a następnie|, a tym samym|oprócz|także, |, a ponadto|wraz z|i|, a więc|wraz z|, a zatem|oprócz|, podczas gdy|, jak również|, dodatkowo|plus|, dodatkowo|, a więc}, które wzbudza {, nie jest|nie być|nie jest naprawdę|jest po prostu nie|po prostu nie|jest absolutnie nie|nigdy nie będzie|nie jest w rzeczywistości|na pewno nie} {prawie jako|jak} {poważny|poważny|ekstremalny|znaczący|intensywny|krytyczny SR R major|ostry|znaczny|naprawdę poważny|straszny}. To find more information regarding podrywaj org Podrywania look at the website. {Bez względu na|Niezależnie od tego, co|Niezależnie od|Bez względu na|Niezależnie od|Niezależnie od|Bez względu na|Bez względu na|Niezależnie od|Niezależnie od} {|masz} {poinformował|poinformował|poinformował|o wspólnych z|poinstruowano|wyjaśniono} lub {pokazano|wykazały udowodnione|wyświetlane|wykazały|stwierdził|przedstawił|ustalono|wskazał|pod warunkiem, że|sugeruje|wymienione|potwierdził|wykazywał} im lub jak {masz|masz} {działał |zachowywał} {wokół|wokół|w pobliżu|wokół|w przybliżeniu|w całym|w pobliżu|w całym|dostępny|w|wokół i wokół|cały okrągły|wokół|w przybliżeniu|okrągły|gdzieś wokół|w|istnienia| tam|w sąsiedztwie|w całej|w istniejącej|obejmującej} im. {Uzyskasz|Otrzymasz|Otrzymujesz|Otrzymasz|Otrzymasz} {zdolność|możliwość|kabotowizji do|możliwość|szansę|moc|zdolność do|aby móc|jest w stanie|mieć szansę na} {kontrolować|przejąć kontrolę nad|zarządzać|pokonać|umiarkowany|zarządzać} {własnym|bardzo osobisty|osobisty|indywidualny|własny osobisty|posiada|unikalny|posiada|osobiście własne|prywatny|indywidualny|specjalny|szczególny|nabywa|posiadanie|faktycznie własnego|kupuje} {wyniki|wynik|skutki|korzyści|skutki|końcowe wyniki|koniec wyników|wynik}, do {duży|duży|ogromny|znaczny|znaczący|znaczny|masywny|wielki|major|większy|ogromny|znaczny|większy|dobry|duży|olbrzym|duży|dość duży|ciężki|duży} Stopień {|stopień|poziom|wielkość|zakres|punkt ciężkość|}

To, milicy, {to, co|jest dokładnie tym, co|jest rzeczy, które|jest naprawdę co|jest dokładnie to, co|jest właśnie tym, co|jest rzeczywiście|naprawdę|jest dokładnie|dokładnie to, co} ja nazywam … {kobieta|kobieta|kobiet| dziewczyna|kobieca|damska} seksualność …. {{{ponieważ|po prostu dlatego, że|ze względu na fakt, że|od|głównie z powodu|z powodu|, biorąc pod uwagę, że|uznał, że|jako|tylko z powodu|biorąc pod uwagę|biorąc pod uwagę fakt, że|zasadniczo ponieważ|z powodu|, że ten|czysto ponieważ|z powodu|ze względu na fakt|z powodu|w wyniku|tylko dlatego, że|widząc jako|z powodu|tylko dlatego, że} {szanse są|kursy są}, {co|wszystko, co|niezależnie od Ciebie|rzeczy, które|, które|dokładnie to, co|wszystko, co|co możesz|wszystko co|tylko co|co|wszystko to|rzeczy} {przyjąć|przypuszczać|wierzyć|myśl|Załóżmy,|oczekują|wyobraź sobie|uważają, że|przewiduje, że|ma} {jest|jest zdecydowanie|będzie|może być|byłoby|może być|z pewnością jest|wyróżnia się jako|jest|uważa się za|jest prawdopodobnie|będzie|często|będzie|może być|może być|może być|prawdopodobnie będzie|jest znany jako|będzie prawdopodobnie|odnosi się do|jest|uważany za|jest jedynym|może być|powinien być|jest twój|może być klucz} {|główny klucz|centralny|główny|centrum|korzeń|główny|serce|niezbędna|podstawowym} {sterowniki|kierowca pojazdu właściciel|kierowca kierowca|samochód|osoba|operater} jego {motywacja|napęd zaangażowanie determinacja inspiracją|entuzjazm||pragnienie|powodu gotowość|motywacyjnego}, Lee rdzeń|pierwotna Klucz|centralny|główny|środek|główny|główny|serce|zasadniczy|podstawowy} {powód|powodować|wskazanie|celu|czynnik|dobry powód motyw|uzasadnienie|ważny powód uzasadnienie| uzasadniony powód|powód|prostego powodu|Głównym powodem|leżące u podstaw|przyczyną|motywacja|typowy powód|przyczyna|wyjaśnienie dlaczego podstawą|} on {wykonane|stworzony|produkowane|produkowane|zaprojektowany|zbudowany|spreparowane|opracowany|skonstruowane|generowane|zrobić|przygotowany|ułożyła|utworzona|przedstawiony|osiągnąć|ustaloną|osiągnąć|renderowane|zdobył|podejmowane|osiągnęła|uważane} jego {wybór decyzja|wybór|determinacja|ostateczna decyzja|wyrok konkluzja|werdykt opcja| ostatni wybór|Zadzwoń do|||} jest bardzo różny od|różniący się od|nie taki sam jak}, co to jest {to|to naprawdę}, a {bez|bez|z|wyłączyć|bez potrzeby|bez|, a nie|bez|bez potrzeby|withou t|bez|bez potrzeby|bez|bez|, a nie|bez konieczności|bez|bez|, unikając|, nie mając} {zrozumienia|wiedząc, że|rozumie|, znając zrozumienie|realizując|zapoznało się z|rozpoznając|wiedzę|ucząc się|wskazując na|świadomość|świadomość|odkrywając|nauka o|zapoznanie się z|odkrycie|opanowanie|badanie|poznanie informacji|} to, {będziesz|jesteś przejdź do|możesz|możesz spodziewać się|możesz|możesz|jesteś prawdopodobnie|na pewno|powinieneś|z pewnością} {nigdy|nigdy nie|w żaden sposób|w żaden sposób|prawie nigdy|nigdy nie|w żadnych okolicznościach|rzadko|na pewno nie|nigdy|praktycznie nigdy|na pewno nigdy|nie|w żadnym momencie|rzadko} {co nvince|przekonać|wpływ|zachęcić|powiedzieć} mu {nic|nic w ogóle|coś|prawie wszystko|wszystko|jedno rzeczy|prawie o czymkolwiek|niezależnie od|rzeczy|prawie wszystko|prawie wszystko|najbardziej rzeczy|coś|wszystkie rzeczy}. {Następnie|Następnie zdecydowanie|Zatem z pewnością|Jesteś|Następnie na pewno|Na pewno|Wtedy naprawdę|Z pewnością|W takim przypadku|You|Jesteś na pewno|Po tym|Następnie zdecydowanie} { uruchom|start|start|start|start|startuj|zacznij od|start|start|początek|rozpocznij proces|zainicjowanie|zacznij w|zacznij na|zaczynaj od|przejdź z|punktem wyjścia|rozpocznij proces|wyrzuci|wsiądź do|dostać sobie|możesz zacząć|wsiąść|wjechać na|iść|skupić się na|rozpoczęcie|próba|rozpoczął|wyznaczył|utworzyć|rozpocząć z|ustawić|build|weź} {eskaluje|zwiększając} {jeszcze bardziej|znacznie więcej|dużo więcej|więcej|więcej więcej|znacznie więcej|znacznie więcej|dużo więcej|dużo więcej|dodatkowego|nawet mu ch więcej|więcej|jeszcze bardziej|bardzo|znacznie więcej|znacznie więcej|szczególnie|jeszcze bardziej|dalej} i {kończysz|zamkniesz|znajdziesz} {|staje się coraz|przekształca się w|się do być|okazuje się, że|staje się|zaczynając od|zmieniając się na|zmieniając się na|rosnący|przekształcając się w|zaczynając zostać|pozostającym|rosnącym w} {jeszcze innym|innym|jednym|innym|tylko jeden} {potrzebujący|w niekorzystnej sytuacji|zdesperowany|clingy|obsesyjnie} {człowiek|facet|człowiek|gentleman|mężczyzna|rodzaj ludzki|fella|indywidualny|mężczyzna|dude|kolega|chłopak|mąż} {uderzenie|uderzający|osiągnięcie} { na jej|na|w jej}. {{Kiedy|Jeśli jesteś|Kiedy|Jeśli|Po|Gdziekolwiek|Gdy jesteś|Jak|Jak tylko|Jeśli|W czasie|Gdziekolwiek jesteś|Czy powinieneś|Za każdym razem|każdym razem|W przypadku|Jeśli zdarzy się|W momencie|Kiedy wreszcie|dla tych, którzy|jak tylko|Ilekroć|Natychmiast po|kiedy} {część|część składowa|proporcji|elementu| kawałek obszar|sekcja|rzeczą czynnikiem|krok część|} {techniki metody sposoby||zbliża|strategie|oznacza|alternatywy taktyki opcje|rozwiązania||prostych sposobów|pomysły|możliwości procedur|, w jaki sposób aleje|różne sposoby|możliwości wskazówki|wskazówki|systemy|procesy|oznacza, za pomocą których ścieżki|} {z|z|przy użyciu|przy użyciu|, który posiada|, który zawiera|wraz z|,|za pomocą|wraz z|z wykorzystaniem|wykorzystującego|w drodze|, wykorzystując|otrzymujący|posiadający|z wykorzystaniem|, który ma|mający|, uzyskując|zawierający|, który zawiera|z|przez|, która ma również|na|towarzyszącej} {kobieta|pani|żeński|dziewczyna|gal|kobiety|osoba|panienka|urocza pani partnera|}, {chcesz|byś jak|musisz|chcesz|masz zamiar|powinieneś|powinieneś|chcesz|chcesz|chcesz|musisz|musisz|naprawdę chcesz|idealnie powinieneś|chcesz|trzeba będzie} sprawiają {absolutnie|całkowicie|całkowicie|zdecydowanie|pewno|bezsprzecznie|całkowicie|pozytywnie|naprawdę|zupełnie|prostu|ostatecznie|100%|niezwykle|pełni} {pewien|specyficzny|szczególności|kilka|s wybrany|określony|kilka|niektóre|jakiś specyficzny|pewien|różnych|różnorodne|pozytywny|pewność|odrębnego} Lee trzy|3|kilka|o trzy|kilka|kilka|dwa do trzech|niektóre|trzy lub więcej|3 lub więcej|trio} (3) {rzeczy|problemy|punktów|akcesoriów do|czynniki szczegóły|elementy|sprawy|ważne rzeczy|fakty zadania|działalność|produkty|obszary|aspektów|obiektów|informacje Produkty|sytuacje|wskazania|dotyczą metod|sytuacje|}:

Ale {, a co z|, co o|pomyślałeś o|uważasz} inne ograniczenia {Ograniczenia|Ograniczenia|Ograniczenia|Zasady|Zasady|Zakazy|}? {Zakończ|Podaj|Zatrzymaj|Przerwij|Zatrzymaj palenie|Zakończenie} {spanie|spoczynku|senowanie|śpiące|spać|spać|zasnąć Sen|spać} {z kobietami|z kobietami} {całkowicie|całkowicie |całkowicie|całkowicie|na stałe|raz na zawsze|na cały} i {żyją|pobyt|żyją|żyją|przetrwać|istnieć|mieszka|cieszyć się|żyć życiem|lokalizować|żyć twój życie|doświadczenie|prosperować|prawdziwy |w czasie rzeczywistym} {życia|życia bezczynności} i celibatu

{{{Ten problem|Ten problem|To wyzwanie|To dotyczy|Ten warunek|Ta kwestia|Ta trudność|Ten dylemat|To zaburzenie|Ten problem} {nie|nie|nie|nie zamierza} uzyskać {w pełni|całkowicie|całkowicie|całkowicie|dokładnie|absolutnie|doskonale|całkowicie|100%|prawidłowo|dobrze|100 procent|naprawdę} {rozwiązano|rozwiązano|stałe|posortowane|zasiedlone|usunięte} przez wzajemne wzajemne||wzajemne|wspólne|wspólna eskalacja} ({Mam|Mamy|Mam|Mam|Mam} {objęte|chronione|włączone|pod opieką|powlekane|zajmował się|ubezpieczony|omówione|warstwowe|pokryte|obsługiwane|adresowane|chronione}|przed użyciem|poprzednio|poprzednio|przed|poprzedni|wcześniej szybszy|wcześniej na} {sytuacje|sytuacje|sytuacje|razy|instancje aktywności|sytuacje|spotkania|specjalne okazje chwile|chwile|okresy|} {jak postępować z|jak radzić sobie z|sposób postępowania z sytuacjami} {sytuacje|scenariusze|warunki|sytuacje|przypadki|wystąpienia|predicaments|problemy|Zdarzenia|Zdarzenia|Występują|Zdarzenia|} {, w których|, w którym|,|, gdzie znajduje się|, umieszcza|w miejscu, gdzie|jest punktem, w którym|jest|, gdzie można|, gdzie można|miejsce|, dla którego|w miejscach, w których} {spełniają|spełniają|spełniają|spełniają|dopasowanie|łączą się z|spotkać|współdziałać z|mają styczność z|łączą się|łączą|mówią do|spełniają|razem z|współpracują z|zahaczają się z|garnitur|spełniają|nawiązują kontakt z oporem} {|poziom oporu|opór|opór|relu ctance|strength}), {jeszcze|, ale|, jednakże|nadal|jeszcze|, ale nadal|do tej daty|mimo to|w tym punkcie|, a jeszcze|chociaż|przed|do tego punktu|jeszcze|jeszcze } {pomaga|pomoże|może pomagać|może pomóc|pomaga|znacznie przyczynia się do|pomaga} {wy wy|} {trochę|trochę|tylko trochę|trochę|nieco|trochę|trochę|trochę|trochę|niewielki|tylko trochę|a touch}. {Kiedy ja|Raz|Po|Jak I|Ilekroć|I|Jak tylko|Po I} {przyszedł|przyjechał|pojawił|dostał|przyszedł|pochodzić|sprang|wyszedł} {z powrotem|z powrotem|z tyłu|znowu|z powrotem z tyłu|z tyłu|powrót|ponownie|kręgosłup|region lędźwiowy|powrót|jeszcze raz|z powrotem jeszcze raz|do zwrotu|do tyłu|poprzednio}, I {udał się do|odwiedził|poszedł wraz z|podróżował do|uczestniczył} do {w dół|niższy|prosto w dół|w dół|w dół|zmniejszał|w dół|zmniejszył|wzdłuż|wciśnięty|niskie|w prawo|z|w dół|w tył} {lot|Twój lot} schodów {Schody|kroki Schody|} {kieruj|, aby przejść} {z powrotem|z powrotem|z tyłu|znowu|z powrotem z tyłu|z tyłu|powrót|ponownie|kręgosłup|region odcinka lędźwiowego|wraca|jeszcze raz|znowu|wraca|do tyłu|temu}, {tylko do znalezienia|tylko do odkrycia} {dużego|dużego|dużego|ogromnego|znacznego|znaczącego|znacznego|ogromnego|dużego|a obszerny|silny|wielki} {metal|stal|metaliczny|aluminiowy|stal nierdzewna|metal szlachetny|materiał} {przesuwanie|ślizganie|ruchome drzwi} {drzwi|drzwi|przednie wejście|wejście|dom|drzwi} {zamknięte|zamknięte|zamknij} {w drodze|w sposób|w jaki sposób|w odniesieniu do sposobu} {na dole|w kierunku dolnego|w dolnym|na końcu|w kierunku końca|przy podstawie} {z nich|te|tych|, których|są}.